ΤΟ ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ….

Το Δημόσιο ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ είναι εκπαιδευτικός οργανισμός με προσανατολισμό στην εξειδίκευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Προσφέρει δωρεάν πρόγραμμα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων- δεξιοτήτων.

Με προσανατολισμό στη συνεχή επικαιροποίηση των επιλογών του και την πιστή παρακολούθηση των αλλαγών στο απαιτητικό και «τοξικό»

εργασιακό περιβάλλον, παρέχει μια ομπρέλλα επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στην αγορά εργασίας για όλους όσοι

επιλέγουν να βρίσκονται στις τάξεις του.