ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΠΕ19

 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΕ09

 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΙΑΜΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ – ΠΕ 19

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΓΚΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΕ01