Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 19-10-2015
Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ που αφορά σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Δημόσιο ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ στο πλαίσιο της σύνδεσης με την αγορά εργασίας θα δέχεται και θα καταγράφει αιτήματα και ενδιαφέρον από τοπικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κλίμακας για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών μας.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν  τα αιτήματά τους

είτε εντύπως στην ταχυδρομική διεύθυνση (Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 20 58200 – ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ τηλ. 23810 22282) είτε ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ giekedes@sch.gr.
 
Όσον αφορά στο καθεστώς απασχόλησης του Πρακτικά Ασκούμενου στις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να τονιστεί ότι οι σπουδαστές ασφαλίζονται από το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στη 12η ασφαλιστική κλάση (κατά εργατικού ατυχήματος) και ως εκ τούτου απασχολούνται νόμιμα χωρίς άλλη υποχρέωση από τον φορέα υποδοχής τους.
 
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 6 μήνες με πλήρη απασχόληση (960 ώρες συνολικά) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμη και τμηματικά μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.
 
Ενάρξεις Πρακτικής Άσκησης μπορούν να γίνονται την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα.
 
Η έγκριση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ που συντονίζει και εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου είναι συναφές με την ειδικότητα που φοιτά.
 
Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν σπουδαστές με την παραπάνω διαδικασία να επικοινωνούν με τη Γραμματεία αναφέροντας το προφίλ της θέσης ασκουμένου ώστε το ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ να προβεί σε επίσημη ανάρτηση τόσο στον ιστότοπό του http://iek-edess,pel.sch.gr  όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Ειδικότητες του ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών
1.       Πληροφορικής-Λογισμικού
2.       Φαρμακείο
3.       Μαγειρική Τέχνη – Chef
4.       Κομμωτικής
5.       Λογιστήριο-Φοροτεχνικοί
 
6.       Αισθητικής
7.       Τηλεπικοινωνίες – Δίκτυα
8.       Τουριστικοί Πράκτορες
 
 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία και ελπίζουμε ότι γίνεται εύκολα κατανοητό ότι από την διαδικασία Πρακτικής Άσκησης ωφελούνται τόσο οι επιχειρήσεις υποδοχής όσο και οι σπουδαστές που αποκτούν υψηλές πιθανότητες απορρόφησης μετά την εξοικείωση και την εμπειρία που αποκτούν.
 
Ο Διευθυντής του ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ
 

ΓΙΟΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ